REPORT Z MIMOŘÁDNÉHO ZASTUPITELSTVA 22.1.2024

Mimořádné zastupitelstvo 22.1.2024 Vážení spoluobčané, V pondělí proběhlo první letošní jednání zastupitelstva a to hned mimořádné. Za tímto mimořádným jednáním, byl stav budovy Hiršova domu. Tento kancelářský objekt z konce 19. století prochází již půl roku rekonstrukcí, aby mohl sloužit sociálním službám. A asi tušíte, že když je to rekonstrukce, tak mohou nastat situace, které se dají…