JENOM STŘET ZÁJMŮ ? Část II.

JENOM STŘET ZÁJMŮ ? Část I

JENOM STŘET ZÁJMŮ ? Část I   Trocha historie rozhodně nikoho nezabije. Článek Městský architekt (17.4.2020 na www.HORICE.online) se podrobně zabýval činností místostarosty M. Poura především ve vztahu k naplňování rámcové smlouvy na výkon činnosti městského architekta z roku 2011. Otázka střetu zájmu nebyla v této souvislosti podrobněji rozebírána. Téma střetu zájmů místostarosty Martina Poura…