HOŘICE SI ROZVRACET NEDÁME

HOŘICE SI ROZVRACET NEDÁME Koncem října dokončil Okrášlovací spolek Rašín stavbu monumentu Obřího trpaslíka. Celá stavba stála 3 miliony a složilo se na ni svými dary sto padesát dárců. Tři čtvrtiny z nich byli  hořičáci nebo hořické firmy. Rozpočet města Hořic to nestálo ani korunu a spolek se obešel i bez jakékoliv dotace. Nic podobného se…

BÍLÝ KŮŇ (část 2. )

BÍLÝ KŮŇ (část 2) 3. Druhá část škody ve výši 40.000 Kč měla jinou historii. Škodní a likvidační komise o ní jednala a podle vyjádření vedoucího správního odboru (uvedeného výše) v souladu s Pracovním řádem o tomto postupu rozhodl tajemník úřadu. Zápis z jednání škodní a likvidační komise v této věci vzala rada města na vědomí 27.4.2022 a schválila…

BÍLÝ KŮŇ (část 1. )

BÍLÝ KŮŇ část 1 1. Hořický zámek je kulturní památkou a jako takový je pod ochranou památkového zákona. Ten stanovuje vlastníkům kulturních památek řadu povinností. V našem případě jsou důležité dvě. První, že vlastník kulturní památky je povinen před každou zamýšlenou změnou jejího užívání oznámit tento záměr orgánu státní památkové péče. Druhá jednoznačně stanoví, že když…

MUZEUM CZECH ROAD RACING  (část III.)   

MUZEUM CZECH ROAD RACING (část III.) Výpůjčky exponátů jsou zřejmě pro výstavy Muzea Czech Road Racing zásadní, protože (podle vyjádření města) kromě počítače na prodej vstupenek Muzeum Czech Road Racing samo nic nevlastní. Ale přeci jen. Na dotaz, k jakému datu byl v souvislosti s přijetím dodatku zřizovací listiny vypracován soupis hmotného a nehmotného majetku Muzea Czech Road Racing…

MUZEUM CZECH ROAD RACING  (část II.)   

MUZEUM CZECH ROAD RACING (část II.) Ani po zasedání zastupitelstva 11. prosince 2017 se nic nezměnilo na virtualitě Muzea Czech Road Racing. Přijaté usnesení tehdy pověřilo vedení města dalším jednáním v rámci jednotlivých bodů schválené koncepce využití zámku. Slovo jednání v usnesení zastupitelstva si však skupina dobrovolníků, s tichým souhlasem vedení města, vyložila hodně (své)volně – podle webu muzeumcrr.cz,…

MUZEUM CZECH ROAD RACING

MUZEUM CZECH ROAD RACING (část I.) Na úvod Tento poměrně obsáhlý text, rozdělený do tří částí, si v žádném případě neklade za cíl popisem dosavadní historie Muzea Czech Road Racing zpochybnit myšlenku vytvoření expozice historie závodu 300 zatáček Gustava Havla a českých silničních závodů. Naopak. Taková expozice do Hořic rozhodně patří.Tento text také nemá zpochybnit nadšení…

JENOM STŘET ZÁJMŮ ? Část II.

JENOM  STŘET  ZÁJMŮ ? Část II

JENOM  STŘET  ZÁJMŮ ? Část II V prvním díle jsme skončili obecným popisem tří scénářů, podle kterých se v Hořicích zpravidla postupuje při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu na architektonické a projekční práce. Nyní tedy příklady konkrétních akcí.  Příklady využití scénářů typu pour-office a pour-home  Akce Hořice – zámek č.p. 1        scénář pour-office 13.7. 2017; objednávka INV…

JENOM STŘET ZÁJMŮ ? Část II.

JENOM STŘET ZÁJMŮ ? Část I

JENOM STŘET ZÁJMŮ ? Část I   Trocha historie rozhodně nikoho nezabije. Článek Městský architekt (17.4.2020 na www.HORICE.online) se podrobně zabýval činností místostarosty M. Poura především ve vztahu k naplňování rámcové smlouvy na výkon činnosti městského architekta z roku 2011. Otázka střetu zájmu nebyla v této souvislosti podrobněji rozebírána. Téma střetu zájmů místostarosty Martina Poura…

MĚSTSKÝ ARCHITEKT

MĚSTSKÝ ARCHITEKT Tento článek byl dne 17.4.2020 zaslán jako otevřený podnět Radě města Hořic ve věci problematické spolupráce s městským architektem. Funkce městského architekta v Hořicích byla po listopadu 1989 postupně prováděna formou spolupráce s několika architekty. V září 2009 byla uzavřena smlouva s Ing. arch. Janem Čiháčkem (č. autorizace 701). Po volbách v roce 2010…