BÍLÝ KŮŇ (část 1. )

BÍLÝ KŮŇ část 1 1. Hořický zámek je kulturní památkou a jako takový je pod ochranou památkového zákona. Ten stanovuje vlastníkům kulturních památek řadu povinností. V našem případě jsou důležité dvě. První, že vlastník kulturní památky je povinen před každou zamýšlenou změnou jejího užívání oznámit tento záměr orgánu státní památkové péče. Druhá jednoznačně stanoví, že když…