Třetí zastupitelstvo roku 2022 – trochu ledu, trochu kol a něco na salámu

Třetí zastupitelstvo roku 2022 – trochu ledu, trochu kol a něco na salámu Letos první zasedání v divadelním sále radnice obsahovalo strašidelně působících 31 bodů. Dalo se čekat, že doma na zprávy nebudeme. Ve svém pravidelném reportu popisuji ty body, které považuji za závažnější nebo důležitější. Studie lokality Z30 – územní studie K lokalitě Z30, tedy…